...
وب سايت ها
اخبار
1
1398/2/25 چهارشنبه تقدير از همكاران دفترروابط عمومي  به گزارش روابط شركت توزيع نيروي برق استان البرز دكتر بهنام بيات مدير عامل شركت به مناسبت ٢٧ارديبهشت (روزارتباطات و روابط عمومي) با اهداي لوح تقدير وهداياي نقدي از مدير وپرسنل دفترروابط عمومي شركت تقدير بعمل آورد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
.