...
وب سايت ها
دفتر استاندارد فنی و کنترل تجهیزات
سه‌شنبه 16 خرداد 1396
دستورالعمل ساخت تابلوهای کنتوری با قابلیت نصب بر روی دیوار (بیرون از ملک مشترک)
آخرین ویرایش دستورالعمل ساخت تابلوهای کنتوری کمرتیری
الزامات فنی تجهیز هشدار دهنده سرقت ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت تسمه حایل
دستورالعمل ساخت گهواره سکوی ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت زیر سری سکوی ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت ناودانی سکوی ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت کراس آرم 90 درجه
دستورالعمل ساخت لوله گالوانیزه
دستورالعمل ساخت کراس آرم
دستورالعمل ساخت بازوی چراغ بدون خم لوله اصلی
دستورالعمل ساخت بازوی چراغ با خم لوله اصلی
دستورالعمل ساخت آهن آلات شبکه
آخرین ویرایش دستورالعمل ساخت تابلوهای تجمیع لوازم اندازه گیری
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
دستورالعمل ساخت وینچ کلمپ
آخرین ویرایش دستورالعمل ساخت تابلوهای کنتوری 
دستورالعمل ساخت تابلوهای کنتوری کمرتیری
دستورالعمل ساخت تابلوهای اختصاصی روشنایی
 دستورالعمل ساخت تابلوهای تجمیع لوازم اندازه گیری
دستورالعمل تابلوهای ایستاده فشار ضعیف داخل پست آمپراژهای 800،1000،1250،1600
دستورالعمل تابلوهای اختصاصی فشار ضعیف
دستورالعمل تابلوهای عمومی فشار ضعیف
دستورالعمل تابلوهای کنتوری

*چک لیــست تابلوهای کنتـوری

دستورالعمل تابلوهای تک کنتوری بارانی کمرتیری
دستورالعمل سکوهای پیش ساخته بتنی (ویژه تابلوهای بارانی)
دستورالعمل فونداسیون پیش ساخته بتنی روشنایی

 
نسخه قابل چاپ
.