شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
دفتر استاندارد فنی و کنترل تجهیزات
سه‌شنبه 16 خرداد 1396
الزامات فنی تجهیز هشدار دهنده سرقت ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت تسمه حایل
دستورالعمل ساخت گهواره سکوی ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت زیر سری سکوی ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت ناودانی سکوی ترانسفورماتور
دستورالعمل ساخت کراس آرم 90 درجه
دستورالعمل ساخت لوله گالوانیزه
دستورالعمل ساخت کراس آرم
دستورالعمل ساخت بازوی چراغ بدون خم لوله اصلی
دستورالعمل ساخت بازوی چراغ با خم لوله اصلی
دستورالعمل ساخت آهن آلات شبکه
دستورالعمل ساخت تابلوهای تجمیع لوازم اندازه گیری(ویرایش یک)
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
دستورالعمل ساخت وینچ کلمپ
دستورالعمل ساخت تابلوهای کنتوری (ویرایش یک)
دستورالعمل ساخت تابلوهای کنتوری کمرتیری
دستورالعمل ساخت تابلوهای اختصاصی روشنایی
 دستورالعمل ساخت تابلوهای تجمیع لوازم اندازه گیری
دستورالعمل تابلوهای ایستاده فشار ضعیف داخل پست آمپراژهای 800،1000،1250،1600
دستورالعمل تابلوهای اختصاصی فشار ضعیف
دستورالعمل تابلوهای عمومی فشار ضعیف
دستورالعمل تابلوهای کنتوری

*چک لیــست تابلوهای کنتـوری

دستورالعمل تابلوهای تک کنتوری بارانی کمرتیری
دستورالعمل سکوهای پیش ساخته بتنی (ویژه تابلوهای بارانی)
دستورالعمل فونداسیون پیش ساخته بتنی روشنایی

 
نسخه قابل چاپ
.