شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
شرکتهای مادرتخصصی
شنبه 22 آبان 1395  
 شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر http://www.tavanir.org.ir 
 AMIF http://www.tavanir.org.ir/amif 
 ICT در صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/ict 
 آمار صنعت برق http://amar.tavanir.org.ir 
 امور زنان http://women.tavanir.org.ir 
 تعالی سازمانی در صنعت برق http://productivity.tavanir.org.ir 
 دفتر امور مجامع http://www.tavanir.org.ir/assemblies 
 دفتر مدیریت مصرف برق http://edsm.tavanir.org.ir 
 سیستم اطلاعات جغرافیایی http://gis.tavanir.org.ir 
 طرح خصوصی سازی صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/privatization 
 طرح طبقه‌بندی مصارف مصارف انرژی برق صنایع کشور http://www.tavanir.org.ir/isic 
 طرح ملی کاهش تلفات انرژی http://www.tavanir.org.ir/energy 
 قوانین و مقررات فروش برق http://tariff.tavanir.org.ir 
 کانون بازنشستگان توانیر http://www.tavanir.org.ir/kanoon 
 کتابخانه تخصصی صنعت برق http://library.tavanir.org.ir 
 مدیریت اسناد http://www.tavanir.org.ir/tech-doc 
 مدیریت دانش سازمانی http://www.tavanir.org.ir/km 
 معاملات http://tender.tavanir.org.ir 
 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شبکه http://www.tavanir.org.ir/planning 
 معاونت هماهنگی توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm 
 معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی http://www.tavanir.org.ir/financial 
 معاونت هماهنگی و تولید http://www.tavanir.org.ir/generation 
 منابع انسانی و تحقیقات http://www.tavanir.org.ir/hum_res 
 مهندسی ارزش http://www.tavanir.org.ir/eval 

 
 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی http://www.tpph.ir 
 پایگاه خبری http://news.tpph.ir 
 پایگاه اطلاع رسانی کانون بازنشستگان http://kb.tpph.ir 
 پایگاه اطلاع رسانی معاملات http://tender.tpph.ir 
 
نسخه قابل چاپ
.