...
وب سايت ها
حکم مسئول بهبود محیط کسب و کار شرکت
چهارشنبه 28 آذر 1397 با استناد به مواد 14 و 15 قانون مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1390/11/16 ، جناب آقای مهندس جمال معتمدی زاده بعنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار شرکت توزیع نیروی برق استان البرز منصوب گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
.