شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
معرفی شرکت
شنبه 23 دي 1396

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

Aepdc: Alborz Electric Power Distribution Company
 

معرفی شرکت

شرکت توزیــع نیروی برق غرب استان تـــــهران در سال 1372 و در چـارچوب سیاست خصوصی سازی که نشأت گرفته از بنــد شش قــانون بـــرنامه اول توسعــه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران تحــــــت عنوان « کاهش بار مــالی هزیـنه های دولت از طــریق انتقال پاره ای از وظایف مـــــوجود به بخش غیردولتی» است تشکیل و بر اساس بند 4 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع از مراکز استانها مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 86/08/15 از بدنه شرکت برق منطقه ای تهران جدا شده و مستقلا زیر نظر شرکت توانیر وظائف مربوط به توزیع نیروی برق شامل انجام کلیه خدمات فـنی ، اداری و مالی مورد نیاز متقاضیان و مشترکین برق را در حوزه عملکرد شرکت انجام می دهد.ویژگی ها و وضعیت جغرافیایی شرکت


این شرکت در سال 1395 با پیک بار معادل 1227 مگاوات ، براساس گزارش راهبردی شرکت ‌توانیر هفتمین شرکت توزیع از نظر تعداد مشترک و نهمین شرکت توزیع ازنظر مصرف انرژی با وسعتی به میزان 5284 کیلومتر مربع و فروش انشعاب 34 هزار مشترک جدید ، تامین برق و خدمات رسانی به بیش از 1،247،000 مشترک را عهده دار می باشد.
نسخه قابل چاپ
.