...
ارتباط با معاونین
دوشنبه 15 شهريور 1395

ارتباط با معاونین
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
مدیرعامل :
دکتر بهنام بیات
تلفن : 02632543731
نمابر : 02632543730
شماره داخلی : 2500

 معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ :
رامین فرج
ایمیل : faraj@wtppdc.ir
تلفن : 02632543703
نمابر : 02632543704
شماره داخلی : 2800

 


معاونت مهندسی و نظارت : علی گل محمدی
ایمیل : golmohammadi@wtppdc.ir
تلفن : 02632526363
نمابر : 02632524647
شماره داخلی : 2300

 معاونت برنامه ریزی و بودجه :
جمال معتمدی زاده
ایمیل : motamedi.jamal@wtppdc.ir
تلفن : 02632122420
نمابر : 02632526869
شماره داخلی : 2400

 معاونت مالی و پشتیبانی :
سید سجاد بهاء
ایمیل : baha@wtppdc.ir 
تلفن : 02632526665
نمابر : 02632526667
شماره داخلی : 2200

  سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین :
محمدمهدی بهرامی عزیز
تلفن : 02632543741
نمابر : 02632543742
شماره داخلی : 2150معاونت منابع انسانی :
برزو نجفیان
ایمیل :  najafian@wtppdc.ir
نمابر : 02632522234
شماره داخلی : 2350

نسخه قابل چاپ
.