شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
نظرسنجی خدمات

اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
سوالات
1- تا چه اندازه از کیفیت خدمات پس از فروش شرکت رضایت دارید؟
2- تا چه حد از تسهیل در ارائه خدمات فروش انشعاب شرکت رضایت دارید؟
پاسخ3- تا چه اندازه از روشنایی معابر شهر رضایت دارید؟
4- تا چه اندازه از اطلاع رسانی در مورد مسائل برق رضایت دارید؟
5- تا چه اندازه از اقدامات شرکت در مورد مسائل برق رضایت دارید؟
6- تا چه اندازه از کیفیت رفتار و برخورد کارکنان شرکت رضایت دارید؟
7- تا چه اندازه از خدمات سایت اینترنتی این شرکت رضایت دارید؟
8- در صورت داشتن شکایت به چه میزان از نحوه رسیدگی آن رضایت دارید؟
کد امنیتی
 
.