شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
شرکتهای مادرتخصصی
 
 شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر http://www.tavanir.org.ir 
 AMIF http://www.tavanir.org.ir/amif 
 ICT در صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/ict 
 آمار صنعت برق http://amar.tavanir.org.ir 
 امور زنان http://women.tavanir.org.ir 
 تعالی سازمانی در صنعت برق http://productivity.tavanir.org.ir 
 دفتر امور مجامع http://www.tavanir.org.ir/assemblies 
 دفتر مدیریت مصرف برق http://edsm.tavanir.org.ir 
 سیستم اطلاعات جغرافیایی http://gis.tavanir.org.ir 
 طرح خصوصی سازی صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/privatization 
 طرح طبقه‌بندی مصارف مصارف انرژی برق صنایع کشور http://www.tavanir.org.ir/isic 
 طرح ملی کاهش تلفات انرژی http://www.tavanir.org.ir/energy 
 قوانین و مقررات فروش برق http://tariff.tavanir.org.ir 
 کانون بازنشستگان توانیر http://www.tavanir.org.ir/kanoon 
 کتابخانه تخصصی صنعت برق http://library.tavanir.org.ir 
 مدیریت اسناد http://www.tavanir.org.ir/tech-doc 
 مدیریت دانش سازمانی http://www.tavanir.org.ir/km 
 معاملات http://tender.tavanir.org.ir 
 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شبکه http://www.tavanir.org.ir/planning 
 معاونت هماهنگی توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm 
 معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی http://www.tavanir.org.ir/financial 
 معاونت هماهنگی و تولید http://www.tavanir.org.ir/generation 
 منابع انسانی و تحقیقات http://www.tavanir.org.ir/hum_res 
 مهندسی ارزش http://www.tavanir.org.ir/eval 

 
 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی http://www.tpph.ir 
 پایگاه خبری http://news.tpph.ir 
 پایگاه اطلاع رسانی کانون بازنشستگان http://kb.tpph.ir 
 پایگاه اطلاع رسانی معاملات http://tender.tpph.ir 
 
شرکتهای توزیع نیروی برق
 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی http://www.ezepdico.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی http://www.waepd.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل http://www.aped.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان http://www.epedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام http://www.bargh-ilam.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر http://www.bedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران http://www.tvedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی http://www.skedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی http://www.kedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی http://www.nkedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان http://www.kepdc.co.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری http://www.chb-edc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان http://www.kurdelectric.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (شمال) http://www.nked.kr.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب) http://www.sked.co.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه http://www.kpedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد http://www.kbepdco.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان http://www.ped-golestan.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان http://gilanpdc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس http://www.farsedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین http://www.qazvin-ed.co.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم http://www.qepd.co.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان http://www.zedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان http://www.semepd.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان http://www.sbepdc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان http://www.ledc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران http://www.maztozi.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) http://www.bargh-gmaz.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی http://www.mpedc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان http://www.hedc.co.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان http://www.edch.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد http://www.yed.co.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ http://www.tbtb.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق شهر تبریز http://www.toztab.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق شهر اصفهان http://www.eepdc.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق شهر اهواز http://www.aepdco.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز http://www.shirazedc.co.ir 
 شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد http://www.meedc.ir 
 
شرکتهای برق منطقه ای
 شرکت مدیریت شبکه برق ایران http://www.igmc.ir 
 شرکت برق منطقه ای آذربایجان http://www.azrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای اصفهان http://www.erec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای باختر http://www.brec.ir 
 شرکت برق منطقه ای تهران http://www.trec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای خراسان
http://www.krec.ir 
 شرکت برق منطقه ای خوزستان http://www.kzrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای زنجان http://www.zrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای سمنان http://www.semrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان http://www.sbrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای فارس http://www.frec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای کرمان http://www.krec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای گیلان http://www.gilrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای غرب http://www.ghrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای مازندران http://www.mazrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای هرمزگان http://www.hrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای یزد http://www.yrec.co.ir 
 
شرکتهای مدیریت تولید نیروی برق (نیروگاه ها)
 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی http://www.tpgmco.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی http://www.azarw-ppt.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق اصفهان http://www.isfahanps.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق اهواز (رامین) http://www.raminpower.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق بعثت http://www.besatpower.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق بیستون http://www.bisotounps.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق تبریز http://www.tpgmco.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس http://www.sfpgmc.co.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب ایران (آبادان) http://www.wspgm.co.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق چابهار http://www.kzrec.co.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس http://www.pgpgm.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق خیام http://www.khayam-ccpp.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق دماوند http://www.dpgm.ir 
 شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز http://www.dezdam.co.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
 شرکت مدیریت تولید برق شازند اراک  http://www.shazandtpp.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق شهید بهشتی لوشان http://www.loshanpgmc.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی http://www.rajaeepowerplant.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق شهید مدحج (زرگان-اهواز) http://www.sabaswg.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری (اصفهان) http://www.esfahanmps.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح http://www.mtpp.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق ری
 شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت     http://www.tpp.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق طوس (مشهد) http://www.tousspowerstation.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق فارس
 شرکت مدیریت تولید برق قم http://www.gccpp.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق کردستان
 شرکت مدیریت تولید برق گیلان
 شرکت مدیریت تولید برق غرب
 شرکت مدیریت تولید برق مشهد http://www.megmc.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم http://www.sepedco.com 
 شرکت مدیریت تولید برق نکا http://www.nekapowerplant.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق زرند http://www.zarkpp.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق کرمان http://www.kpp.co.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان http://www.hpgmc.ir 
 شرکت مدیریت تولید برق یزد http://www.ypgmc.co.ir 
 شرکت مدیریت نیروگاههای گازی خراسان http://www.khgpp.ir 
.