شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
حقوقی
سه‌شنبه 4 آبان 1395 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

حریم ها

قانون اساسی

قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون تأسیس وزارت نیرو

طرح حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان ها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون سازمان برق ایران

قانون مجازات اسلامی

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
.