...
وب سايت ها
اطلاعیه
همکاران گرامی
با سلام
احتراماً در صورت تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان در سال 98 ، حداکثر تا پایان تیر ماه با همراه داشتن اصل دفترچه بیمه به واحد درمان حوزه ستادی شرکت مراجعه فرمائید.
سامانه بازنشستگان
.
اهداف

بمنظور تکریم و تجلیل از پیشکسوتان شرکت و حمایتهای مادی و معنوی از خادمان صنعت آب و برق، همچنین جهت سهولت در اطلاع رسانی به بازنشستگان، مستمری بگیران، از کارافتادگان و وظیفه بگیران شرکت این سامانه راه اندازی گردید.

.