شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
معرفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مجتبی نقدی تکلدانی

نائب رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

نام: مجتبی

نام خانوادگی: نقدی تکلدانی

تحصیلات: لیسانس مهندسی برق (قدرت) ، فوق لیسانس مدیریت اجرایی ویژه صنعت آب و برق (معادل دکترا - جانبازی)

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

سوابق: مدیریت توزیع برق شهرستان کرج - معاون بهره برداری و دیسپاچینگ - فرمانده پایگاه بسیج شرکت - سرپرست امور مهندسی و نظارت (با حفظ سمت) - مسئول دفتر امور ایثارگران (با حفظ سمت) - معاون فنی و برنامه ریزی - مدیر منطقه برق جنوب کرج (با حفظ سمت) - نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره مدیر منطقه برق شرق کرج - مدیر منطقه برق شهریار - معاون بهره برداری منطقه برق شهریار - کارشناس مسئول نظارت فنی - کارشناس لوازم اندازه گیری

نسخه قابل چاپ
.