شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
معرفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

ناصر اسکندری

رئیس هیئت مدیره

نام: ناصر

نام خانوادگی: اسکندری

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی برق - سیستم های انتقال و توزیع

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

سوابق: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزِیع استان البرز ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزِیع استان زنجان ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره برق منطقه ای استان زنجان ، عضو اصلی هیئت مدیره برق منطقه ای استان زنجان ، رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی استان زنجان ، مسئول شاخه برق جهاد دانشگاهی اهواز

نسخه قابل چاپ
.