شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
اخبار
1397/10/18 سه‌شنبه انتصاب آقای محمد اسدی بعنوان رئیس( کمیسیون قوانین و مقررات و آموزش، شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو عضو کمیسیون حقوقی انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای توزیع) ونیز عضو کارگروه ممیزی حقوقی توانیر

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز آقای محمد امانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و هاشم شهریار مدیرکل دفتر حقوقی توانیر و سید محمد هاشمی دبیرانجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای توزیع طی حکمی آقای محمد اسدی را به عنوان رئیس( کمیسیون قوانین و مقررات و آموزش، شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو،کارگروه ممیزی حقوقی توانیر) و نیزعضو کمیسیون حقوقی انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای توزیع  منصوب کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
.