شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
 • کد خبر: b7f970f
 • تقدیر از همکاران
 • 1397/10/18 سه‌شنبه2019-01-08T14:45:01+03:30.
 •   دکتر اسکندری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق البرز طی نامه‌های جداگانه‌ای بنا به درخواست مدیران مربوطه از جمعی از همکاران با درج در پرونده پرسنلی تقدیر نمود

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  علت تشویق

  1

  آقای مفید احمدی اصل

  با توجه به عملکرد مطلوب در خصوص فعالیتهای مرتبط با گذر از پیک بار تابستان 97 ، برنامه ریزی مناسب جهت مدیریت خاموشی ها تحمیل شده ناشی از کمبود تولید ، پاسخگوئی به مشترکین خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، تلاش بی وقفه در کاهش نارضایتی  ایجاد شده ، ارائه گزارشات لحظه به لحظه به مسئولین بالادستی و حضور موثر خارج از ساعات کاری

  2

  آقای محمد یوسفی

  با توجه به عملکرد مطلوب در خصوص فعالیتهای مرتبط با گذر از پیک بار تابستان 97 ، برنامه ریزی مناسب جهت مدیریت خاموشی ها تحمیل شده ناشی از کمبود تولید ، پاسخگوئی به مشترکین خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، تلاش بی وقفه در کاهش نارضایتی  ایجاد شده ، ارائه گزارشات لحظه به لحظه به مسئولین بالادستی و حضور موثر خارج از ساعات کاری

  3

  آقای کیوان خرد پیشه

  با توجه به عملکرد مطلوب در خصوص فعالیتهای مرتبط با گذر از پیک بار تابستان 97 ، برنامه ریزی مناسب جهت مدیریت خاموشی ها تحمیل شده ناشی از کمبود تولید ، پاسخگوئی به مشترکین خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، تلاش بی وقفه در کاهش نارضایتی  ایجاد شده ، ارائه گزارشات لحظه به لحظه به مسئولین بالادستی و حضور موثر خارج از ساعات کاری

  4

  آقای عباس خانی شکراب   

  با توجه به اهداف تعیین شده در زمینه مدیریت مصرف و پیکسائی و کاهش مصارف برق ساختمان های اداری در سال97

  5

  آقای محمد اسدی 

  با توجه به اجرای کامل مقررات  موجود در خصوص بایگانی فیزیکی و آرشیو الکترونیک کلیه پرونده های قضائی و املاک ، ثبت نام و بهره برداری از سامانه الکترونیکی ثنا ، برگزاری کلاسهای آموزشی در کاهش حوادث و تشکیل کمیته حقوقی  و فنی برای پیشگیری ، مختومه نمودن پرونده های مطروحه در محاکم قضائی از طرف جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی در مورد واگذاری بیش از 300 فقره انشعاب

  6

  آقای امیر دانشور   

  با توجه به فعالیت همکاران ادارات تابعه در زمینه کاهش مصرف الکتریکی ساختمانهای اداری

  7

  خانم معصومه طالبلو

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیتم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  8

  خانم بهاره قادری  

  با توجه  به نقش موثر شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  9

  آقای مسلم دهقان نیری

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  10

  آقای محمد رضا عظیمی زاده

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده و تلاش شبانه روزی و جمع آوری اطلاعات و بستن پروژه های نیرورسانی سال 94 و قبل از آن

  11

  فریدون اصل زارع

  با توجه به رضایت از عملکرد شما  در سال 96

  12

  جلال کریمی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  13

  خانم هنگامه قائم مقام فراهانی 

  با توجه به رضایت از عملکرد شما  در سال 96

  14

  خانم ماهرخ خادمی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  15

  خانم  مریم میرزا آقایی چایجان  

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  16

  خانم هانیه سادات امام زاده  

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  17

  آقای علی داداشی بائی 

  با توجه  به نقش موثر شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  18

  آقای مسعود پروانه وار

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  19

  آقای مهدی محمد شریفی زمانی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  20

  آقای حکمت اله اینانلو شاه وردلی                                                                                

  با توجه به جدیت در انجام به موقع امور محوله ، برنامه ریزی کامل در استقرار ایزو 9001 ویرایش 2015 ، برنامه ریزی و ارائه راهکار و استقرارs5 وکایزن

  21

  آقای اسماعیل بنی اسدی   

  با توجه به فعالیت همکاران ادارت تابعه در زمینه کاهش مصرف الکتریکی ساختمانهای اداری و  نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  22

  آقای محمد پناهی 

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  23

  آقای هادی منافی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  24

  آقای حسین شریفی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  25

  آقای حمید طاهری

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  26

  آقای محمد بازیار 

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  27

  آقای جواد بابا بزرگی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  28

  خانم رقیه تیموریان

  با توجه به رضایت از عملکرد شما  در سال 96

  29

  آقای امراله حسینی

  با توجه به رضایت از عملکرد شما  در سال 96

  30

  آقای مسعود حقی ناوند

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  31

  آقای بهمن آقا پور

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  32

  آقای حسن نعمتی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  33

  آقای مهران مهرانی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  34

  آقای مرتضی جلادتی 

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  35

  خانم لیلا ناظری فر

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  36

  آقای مصطفی عباسی 

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  37

  آقای هادی فلاح تومزاد

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  38

  آقای محمد حسین بختیار

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  39

  آقای کریم براتی محلاتی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  40

  آقای امیر کاظمی 

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  41

  آقای وهاب مردی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  42

  آقای امیر ارزانی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده

  43

  خانم مرجان شوکتی مالفجانی

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیتم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  44

  خانم مینا حیدری

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیتم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  45

  خانم مهسا  عسگر شهبازی

  با توجه به جدیت در انجام به موقع امور محوله ، برنامه ریزی کامل در استقرار ایزو 9001 ویرایش 2015 ، برنامه ریزی و ارائه راهکار و استقرارs5 وکایزن

  46

  خانم مریم پارسا پور

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیتم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  47

  آقای محمد رضا حاجی مختاری   

  با توجه به رضایت از عملکرد شما  در سال 96

  48

  آقای حسین خسروی                                                                               

  با توجه به جدیت در انجام به موقع امور محوله ، برنامه ریزی کامل در استقرار ایزو 9001 ویرایش 20015 ، برنامه ریزی و ارائه راهکار و استقرارs5 وکایزن

  49

  آقای رضا شیر محمدی

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیستم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  50

  آقای مهندس محمدرضا عظیمی زاده

  با توجه به تلاش شبانه روزی و  جمع آوری اطلاعات و بستن پروژه های نیرورسانی بازسال 94 و قبل از آن اقدام  نموده اید

  51

  خانم مژگان السادات میر محمد

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیتم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  52

  خانم فرحنازشاهبداغلو

  با توجه به رضایت از عملکرد شما  در سال 96

  53

  آقای هادی رضا قلی

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیتم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  54

  خانم زهره اسلامی

  با توجه به اقدامات موثر و به موقع تغییرات در سیتم یکپارچه خدمات مشترکین از نظر اجرا و نظارت ، هماهنگی و راهنمائی همکاران مدیریتهای توزیع در خصوص دستیابی به اهداف تعیین شده  و دستیابی به پیش بینی فروش انشعاب در سال 97

  55

  خانم افسانه حسنی

  با توجه  به نقش موثر  شما در کاهش تلفات انرژی و دستیابی به اهداف تعیین شده


   
  امتیاز دهی
   
   

  نسخه قابل چاپ
  .