...
وب سايت ها
اطلاعیه
شهروند گرامی، به استحضار می رساند اطلاعات شخصی جنابعالی شامل نام و نام خانوادگی و شماره تماس در فرم ذیل کاملاً محرمانه تلقی شده و تکمیل آن صرفاً جهت پیگیری های احتمالی بعدی می باشد.
فرم گزارش نقاط خطرآفرین شبکه توزیع برق
گزارش نقاط خطرآفرین شبکه توزیع برق
نام و نام خانوادگی گزارش دهنده
* شماره تماس
* تاریخ شناسایی
* علت خطرناک بودن
توضیحات
* آدرس دقیق محل
* پیوست عکس یا فیلم از محل
کد امنیتی
 
.